Ei ole yhdentekevää, millaisia rakennuksia suunnitellaan

Moni saattaa ajatella arkkitehtuuria merkittävänä toimialana ainoastaan rakennusten esteettisestä sekä toiminnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Arkkitehtuuri on kuitenkin tärkeää myös monen muun syyn vuoksi. Ensinnäkin hyvin suunnitellut rakennukset pysyvät pitkään käyttökelpoisina. Ajaton muotoilu auttaa pitämään rakennuksen ulkonäön ajan tasalla vuosikymmenten kuluessa ja hyvin suunnitellut ratkaisut auttavat pitämään sen rakenteet ja pinnat hyväkuntoisina. On tärkeää pohtia nimenomaan rakennusten elinkaarikustannuksia sen sijaan, että pohdittaisiin ainostaan niiden rakennuskustannuksia.

Rakennusten esteettinen houkuttelevuus on tärkeää, koska rumien rakennusten on todettu jopa voivan karkottaa ihmisiä. Esteettisellä rakennuksella voidaan viestiä siinä toimivan yrityksen imagosta. Kumpaan sairaalaan sinä menisit mieluummin – sairaalaan, jonka ulkonäkö viestii siitä, että rakennuksesta on pidetty hyvää huolta vai sairaalaan, jonka julkisivu repsottaa pahasti? Millaisia mielikuvia sairaalan julkisivun repsottaminen sinussa loisi? Herättäisikö se epäluuloja myös sairaalan lääketieteellistä osaamista kohtaan? Ehkä jopa hieman yllättävä tutkimustulos osoittaa, että rumat rakennukset ovat kauniita alttiimpia ilkivallalle.

Suomalaiset arkkitehtikilpailut tarjoavat nuorille arkkitehdeille sekä alan opiskelijoille ainutlaatuisen tilaisuuden osoittaa kykynsä

young talentsSuomen arkkitehtikilpailut järjestetään melko ainutlaatuisella tavalla, koska niihin saa osallistua anonyymisti. Näin sekä tunnetut arkkitehdit että alan opiskelijat lähtevät kilpaan ikäänkuin samalta viivalta, mikä onkin antanut monelle nuorelle lahjakkuudelle ainutlaatuisen tilaisuuden nousta alan huippujen joukkoon.

Monet arkkitehtikilpailujen tehtäväksiannot ovat vaativia, minkä lisäksi ne rakennetaan usein erityisen näkyville paikoille. Tämän vuoksi onkin antoisaa saada tällaisiin kohteisiin lukuisia suunnitelmaehdotuksia ennen lopullisen valinnan tekemistä. Jos työ annettaisiin suoraan arkkitehtitoimiston toimeksiannoksi, ei sillä olisi resursseja laatia yhtä montaa ehdotusta kuin arkkitehtikilpailun kautta on mahdollista saada.

Erityisesti nuorille arkkitehdeille sekä alan opiskelijoille tämä on erittäin motivoiva tapa osallistua suunnittelutyöhön, ja useimmat osallistujat ovatkin olleet sitä mieltä, että vaikkeivät olisikaan saavuttaneet kilpailun voittoa, on osallistuminen ollut tästä huolimatta kannattavaa, koska se on tarjonnut niin runsaan määrän uusia kokemuksia.

Arkkitehtikilpailujen voidaan katsoa kehittävän suomalaista arkkitehtuuria sekä tuovan esiin uusia kykyjä. Moni onkin sitä mieltä, että kilpailuja voisi järjestää vieläkin useammin. Toisinaan kilpailujen aikataulu on arkkitehtien mielestä kuitenkin liian tiukka ja budjetti liian kilpailutettu parhaan ratkaisun luomiseksi.