Luovien alojen arvostus nousuun

Näillä sivuilla kerromme suomalaisesta luovuudesta, ja sen erilaisista ilmentymistavoista. Kerromme, miten luovan osaamisen tasoa pyritään maassamme lisäämään osallistamisen kautta, sekä miten suomalaisilla nuorilla arkkitehtiopiskelijoilla on maailmanlaajuisestikin katsottuna harvinaislaatuiset mahdollisuudet nousta pinnalle erilaisten arkkitehtikilpailujen kautta, joihin Suomessa voi osallistua nimettömänä. Tällöin sekä alan opiskelijat että alan kuuluisimmat nimet ovat ikäänkuin samalla viivalla ja moni nuori onkin päässyt yllättämään taidoillaan. Näin suomalaiseen arkkitehtuuriin on saatu uusia tuulia. Arkkitehtikilpailujen tehtävät ovat olleet moninaisia – esimerkiksi rautatieaseman ratapihan alueen suunnittelutyö on ollut tehtävänantona.

Mitä tarkoitetaan luovalla taloudella sekä luovien alojen verkostoilla?

Sivuillamme tutustutaan myös aineetonta pääomaa korostavaan luovan talouden käsitteeseen sekä erilaisiin luovien alojen verkostoihin ja hankeyhteistöihin. Verkostot järjestävät luovien alojen toimijoille esimerkiksi erilaisia koulutuksia, valmennustilaisuuksia sekä tapahtumia. Lisäksi ne antavat näille toimijoille mahdollisuuden pohtia yhdessä luovien alojen hyviä käytänteitä.

Kokemusten ja tietojen jakaminen toisten alan toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää oman toiminnan kehittämisessä sekä ajan tasalla pysymisessä. Suomesta löytyy myös ruotsinkielinen alan verkosto, jonka tavoitteena on kehittää alan ruotsinkielistä toimintaa maassamme. Samalla verkoston tavoitteena on pyrkiä poistamaan niitä esteitä, joita esimerkiksi ruotsinkieliset taiteilijat saattavat kohdata maassa, jonka valtakieli on suomi.

Erilaisten kehittämisohjelmien kautta järjestetään hankkeita, joiden kautta pyritään kehittämään luovien alojen toimintaa sekä toimintaedellytyksiä. Erilaisia rahoitusvaihtoehtoja on saatavilla luovien alojen kehittämishankkeille ja näistä onkin tärkeää ottaa selvää suunniteltaessa luovan alan kehittämishankkeita. Esimerkiksi luovien alojen monialaisella tavalla toimivan osaamisen vahvistamiseen voi hakea rahoitusta. Myös hankkeet, joiden avulla pyritään parantamaan koulutustarjonnan osuvuutta sekä lisäämään luovaa osaamista työelämän parissa, saattavat olla sellaisia, joihin on mahdollista saada rahoitusta erilaisia rahoituskanavia hyödyntäen. Löydät sivuiltamme lisätietoa näistä aiheista.