Ympäröivän todellisuuden ilmapiiri vaikuttaa luovuuden ilmenemiseen

Vapaa ympäristö, jossa ei esiinny jäykkiä ja ahtaita rakennelmia ja valtasuhteita, on erinomainen kasvualusta kaikenlaiselle luovuudelle sekä uudenlaisten asioiden keksimiselle. Ympäristön tulee myös sallia epäonnistuminen, joka kuuluu oleellisena osana luovaan prosessiin. Voidaankin kysyä, onko Suomen asenneilmapiiri esimerkiksi epäonnistumista kohtaan jo niin tuomitseva, etteivät kansalaiset uskalla päästää luovuuttaan täysin rinnoin kukkimaan? Saako epäonnistumisen pelko tai pelko siitä, mitä muut ajattelevat luovat ihmiset hylkäämään monia ideoita, joita jatkokehittämällä voisikin syntyä seuraava Suomen suuri innovaatio?

Suomalaisen kulttuuripolitiikan erilaiset vaiheet ovat vaikuttaneet myös kansalaisten asenteisiin luovuutta ja luovaa toimintaa kohtaan. Osa suurimmista suomalaisista kaupungeista mainitsee strategiassaan luovuuden erääksi strategiansa pääarvoista. Tämä pitää sisällään sekä luovat toimialat että niiden toiminnan kehittämisen. Lisäksi keskitytään kaikenlaisten prosessien sisältämään luovuuteen sekä kaupungin omiin vetovoimatekijöihin. Elinkeinonäkökulmasta käsin katsottuna luoviin aloihin kohdistetaan suuria odotuksia. Tähän liittyen onkin erityisen tärkeää vahvistaa kulttuuriyrittäjyyden perustaa.

Millaisin keinoin Suomen innovatiivisuutta voitaisiin nostaa uuteen nousuun?

Akateemisille huippunimille sekä kulttuurisivistyneistöön kuuluville henkilöille tulisi luoda nykyistä enemmän mahdollisuuksia tavata toisiaan vapaamuotoisissa olosuhteissa. Tämä saattaisi luoda sellaisia verkostoja ja sellaisia yhteistyömahdollisuuksia, joiden kautta saattaisi syntyä uusia suomalaisia luovan alan huippukeksintöjä.

Finns creativityPeriaatteessa luovuutta korostetaan esimerkiksi suomalaisessa korkeakouluopetuksessa sekä elinkeinoelämän usealla alalla. Sen korostaminen näkyy myös tutkimustoiminnassa ja kulttuuritoiminnoissa. Tästä huolimatta luovuuden korostaminen ei meillä ehkä aina näy riittävällä tavalla käytännön työssä. Asenneilmapiiri ja tietynlainen jäykkyys ovat ehkä osasyynä siihen, että luovuuden käytön korostaminen jää valitettavan usein pelkän sanahelinän tasolle. Tästä huolimatta esimerkiksi suomalaisesta peliteollisuudesta sekä animaatioteollisuudesta on viime aikoina noussut yllättäviä menestyjiä, jotka ovat pärjänneet nimenomaan pitkälti luovuutensa ja innovatiivisuutensa ansiosta.

Kansainvälistyminen luo paineita luoviin ratkaisuihin ja tarjoaa samalla myös monia mahdollisuuksia

Kansainvälistymisen myötä myös paineet uusien ja innovatiivisten ratkaisujen keksimiseen ovat nousseet. Samalla kansainväliset markkinat tarjoavat laajat markkinat myös suomalaisille luovan alan tuotteille ja palveluille. Monet suomalaiset yritykset ovatkin keskittyneet luomaan uudenlaisia keinoja ratkaista maailmanlaajuisia ajankohtaisia ongelmia. Suomalaista osaamista aiotaan viedä ulkomaille esimerkiksi terveydenhuollon alalla, kuin myös online pelaamisen parissa. PAF pokeri bonuskoodilla voikin testata suomalaista osaamista.