Mitä on luova talous?

Pyrittäessä määrittelemään luovan talouden käsitettä tulee ottaa huomioon, että ei ole olemassa ainoastaan yhtä selkeästi muita määritelmiä parempaa määritelmää, vaan että käsitteen määrittelystä on olemassa useita erilaisia näkemyksiä. Määritelmä on lisäksi luonteeltaan jatkuvasti muuttuva, minkä lisäksi myös määrittelijän ominaisuudet sekä näkökulma vaikuttavat määritelmään.

Luovaa taloutta voidaan pitää sinä taloudellisena lisäarvona, jonka luova osaaminen sekä luovat alat tuovat kansantalouteemme. Sitä voidaan mitata käyttämällä apuna esimerkiksi tekijänoikeuksia, patentteja sekä tavaramerkkejä, joita voidaan kutsua myös aineettomiksi oikeuksiksi.

Osa on sitä mieltä, että luovan talouden perustana ovat luovalla tavalla toimivat innovatiiviset yksilöt. Heidän luovuutensa saattaa tulla esiin esimerkiksi uudenlaisten tuotteiden tai toimintatapojen luomisena, eikä luovuutta tässä määritelmässä pidetäkään ainostaan luoviin aloihin kuuluvana ominaisuutena. Tässä näkemyksessä korostetaan sitä, että luova talous edellyttää luovuutta jokaisella alalla.

Edellä mainitusta näkemyksestä poikkeava näkemys korostaa kulttuuriperintöä sekä taidetta luovan talouden perustana. Tämän näkemyksen mukaan luovaan talouteen liittyvät olennaisella tavalla kulttuuriperinnön sekä taiteen piiriin kuuluvat arvot, osaaminen, symboliikka sekä historia. Luovana yritystoimintana nähdään siis lähinnä vain sellainen yritystoiminta, joka toimii kulttuurin tai taiteen alalla, tai joka hyödyntää omassa toiminnassaan näiden alojen tarjoamaa tieto-taitoa. Luovia aloja ovat tämän näkemyksen mukaan esimerkiksi teatteri- tai kuvataideala.

Luovien alojen yhdistäminen pelialaan sekä nettikasinotoimintaan

creative economyLuovat alat voivat auttaa parantamaan useiden muiden alojen kilpailukykyisyyttä. Muotoilua on jo pitkään käytetty teollisen tuotannon kilpailukyvyn parantamiseen, ja peliala hyötyy runsaasti erilaisten lahjakkaiden suunnitelijoiden työpanoksesta. Juuri pelialalta on noussut viime vuosina suomalaisia menestyjiä.

Maltasta on tullut nettikasinoiden kotimaa, ja myös satoja suomalaisia on muuttanut saarelle työskentelemään erilaisten nettikasinoprojektien parissa. Maltan lainsäädäntö on tehnyt siitä erityisen houkuttelevan alueen tällaiselle toiminnalle ja uusia nettikasinoita syntyy lisää koko ajan samalla kun vanhojen netissä toimivien kasinoiden toimintaa pyritään kehittämään. Tuotekehittelytyössä korostuu luovuuden merkitys.

Saarella työskentelee erityisen paljon nuoria ja suomalaisten lisäksi myös muita pohjoismaalaisia asuu saarella suhteellisen runsaasti. Kasinotoimintaan liittyy läheisesti myös yhteistyö erilaisten affiliaattien kanssa. Nämä affiliaatit ovat sellaisia sivustoja, jotka houkuttelevat pelaajia kasinon sivuille. Esimerkiksi blogi voi toimia affiliaattina. Erilaisten yhteistyömuotojen kehittäminen affiliaattien ja nettikasinoiden välille vaatii luovaa toimintaa esimerkiksi laadittaessa bannerimainoksia, joiden kautta potentiaalisen pelaajan on mahdollista klikata kasinon sivulle blogin tai muun affiliaatin kautta.