Vuorovaikutus on avain lapsen ajattelun kehittymiselle

children's creativityVuorovaikutuksen merkitystä ei voida liikaa korostaa lapsen ajattelun kehityksen kannalta. Lapsen arvostaminen näkyy esimerkiksi siten, että hänen kysymyksiinsä vastataan arvostavalla tavalla. Tämä auttaa lapsen ajattelun kehittymisen lisäksi kehittämään myös lapsen itsetuntoa.

Anna lapsen tehdä mahdollisimman paljon itse

Vaikka monissa tilanteissa tuntuisikin siltä, että asiat tulisivat nopeammin valmiiksi, jos aikuinen tekisi ne lapselle valmiiksi, on tästä huolimatta erittäin tärkeää, että lapsi saa tehdä mahdollisimman paljon asioita ihan itse. Tämä auttaa aktivoimaan lasta ja samalla lapsi oppii runsaasti uusia tärkeitä asioita yrityksen ja erehdyksen kautta.

Ongelmanratkaisutehtävät sekä leikki avaavat luovuuden ovia

Erilaiset ongelmanratkaisutehtävät auttavat lasta kehittämään omia ongelmanratkaisutaitojaan, ja tällaisia harjoituksia voi hyvin luoda toisinaan myös keskelle lapsen jokapäiväisiä arkisia tilanteita.

Myös leikkiessään lapselle tulisi antaa riittävästä aikaa ja rauhaa, jotta hän voi itsenäisesti tutustua uudenlaisiin asioihin. Näin lapsi saa mahdollisuuden kokeilla esineiden käyttöä luovilla tavoilla. Jos aikuinen kertoo uusien esineiden toimintatavat lapselle suoraan, jää moni tärkeä kokeilu tekemättä ja moni oivallus keksimättä.

Erilaiset palapelit ovat oivia tilaisuuksia harjoitella muodostamaan kokonaisuuksia osista. Palapelien heikkoutena on kuitenkin se, että ne voidaan yleensä ratkaista oikein ainoastaan yhdellä tavalla eikä luovia ratkaisutapoja ole tavallisissa palapeleissä mahdollista käyttää. Markkinoilta löytyy kuitenkin myös sellaisia palapelejä, jotka tarjoavat useita ratkaisuvaihtoehtoja, joista mikään ei ole toista parempi tai ”oikeampi”.

Lasten kädentöiden arvostaminen on tärkeää

Lasten kädentöiden osalta tulisi korostaa värien sekä muotojen kohtaamista eikä niinkään sitä, miten hyvin työ on onnistunut. Jos lapsi huomaa, että aikuisen mielestä hänen työnsä ovat tärkeitä, alkaa hän tavallisesti omatoimisesti tehdä työt entistä huolellisemmin.

Aikuinen on lapselle esimerkki – toimi siis itsekin luovalla tavalla ja arvosta lapsen ideoita

Leikkiä kutsutaan usein lapsen työksi ja leikki onkin erittäin tärkeä keino sekä kehittää luovuutta että toteuttaa sitä. Aikuisille onkin toisinaan taitolaji suhtautua lasten leikki-ideoihin sekä –ehdotuksiin niitä arvostavalla tavalla. Tällainen suhtautumistapa on omiaan lisäämään lapsen rohkeutta itsenäiseen toimintaan.

Lapsi pitää aikuisia esimerkkeinään, joten jos haluaa tukea lapsen luovuutta, kannattaa toimia myös itse luovalla tavalla. Totuttujen rutiinien rikkominen silloin tällöin voi olla erinomainen idea, joka samalla tuo ripauksen vaihtelua arjen keskelle.